June 15, 2017

belki başka bir göğün altında çimenlere uzanırız, el ele, bulutlarda çocukluğumuzu görürüz. bu gece sana güzel bir çocukluk çiziyorum bulutlara, bir başka göğün altında uzanıp çocukluğumuza içeriz diye.

No comments:

Post a Comment