April 20, 2015

bakmak ve görmek arasında ince ama upuzun bi' çizgi var.
bakıyorsun.
görmüyorsun.

No comments:

Post a Comment